hide this website Cover your tracks online
Breaking the cycle of Domestic Abuse – Live Fear Free Helpline: 0808 80 10 800

Work with us

Vacancies

Vacancies

 

Business Development Manager

£30,000 plus pension, 37.5 hours, Permanent

We are looking for a commercially focused individual to effectively manage existing contracts and achieve growth. You will have excellent customer relations and business planning skills however you will also be innovative with a positive attitude to developing new ideas.

Rheolwr Datblygu Busnes

£30,000, 37.5 awr

Rydym yn chwilio am unigolyn gyda meddylfryd masnachol i reoli contractau presennol a sicrhau twf. Bydd gennych sgiliau cysylltiadau cwsmeriaid a sgiliau cynllunio busnes rhagorol, fodd bynnag byddwch hefyd yn berson arloesol gydag agwedd gadarnhaol tuag at ddatblygu syniadau newydd.

Costal Communities Fund

 

 

 

 

 

 

Click Here to apply

Operations Team Leader

£10.50p/h, 28 hours

We are looking for an experienced individual to operationally manage existing commercial cleaning and catering contracts. You will support operatives and play an active part in developing people’s potential.

Closing date: Midday 5th January 2018

Interview date: w/c 8th January 2018

 

Arweinydd Tîm Gweithrediadau

£10.50/awr, 28 awr

Rydym yn chwilio am unigolyn profiadol i reoli contractau glanhau ac arlwyo yn weithredol. Byddwch yn cefnogi’r gweithredwyr ac yn chwarae rhan weithredol yn y gwaith o ddatblygu potensial pobl.

 

Costal Communities Fund

Click Here to apply